Wnioski w sprawie wszczęcia postępowania polubownego należy wysyłać:

– tradycyjną pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego
Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

– albo za pośrednictwem platformy ePUAP

Prosimy o wybór jednej z form złożenia wniosku.

Przypominamy, że jednym z wymaganych załączników jest dowód uiszczenia 50 zł opłaty (lub wniosek o zwolnienie z obowiązku uiszczania tej opłaty).
Numer konta to: 29 1130 1017 0200 0000 0023 4722.
W tytule wpłaty należy wpisać „opłata rejestracyjna + imię i nazwisko + adres zamieszkania”.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@rf.gov.pl lub kontakt telefoniczny pod numerami. +48 22 333-73-26 lub +48 22 333-73-27

Strona Rzecznika Finansowego